WELKOM BIJ DE WAGENINGSE BRIDGECLUB A.B.C.


Naar aanleiding van de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd met betrekking tot het Coronavirus en het advies van de Nederlandse Bridge Bond heeft het bestuur van ABC besloten om onze bridge-speelavonden op dinsdag tot nader order te annuleren.

Voor vragen en/of opmerkingen kan je altijd terecht bij een van de bestuursleden.

Binnenkort zijn er verschillende bridgedrives in de omgeving. Klik hiervoor op de knop 'Links' aan de linkerkant van het scherm.


Bridgeclub A.B.C. is opgericht in 1966 en heeft op dit moment ongeveer 80 leden.
De speelavonden worden gehouden op de dinsdagavond in De Patio, het Partycentrum aan de Vadaring 7 in Wageningen.

Via deze website willen we onze leden informeren over de (gedetailleerde) uitslagen en standen van de interne competities.
De clubcompetitie 2019 - 2020 wordt begin juni 2020 afgerond. In de zomermaanden wordt in twee ronden een Zomercompetitie gespeeld.

Hier vindt U informatie van de penningmeester over de te betalen contributie.

Onder de knop KALENDER vindt u het overzicht van de speelavonden voor het seizoen 2019 - 2020.
Uitslagen en Standen van dit seizoen zijn via de knoppen aan de linkerzijde van deze pagina te vinden.
De uitslagen en standen van vorige seizoenen zijn te vinden onder de Archief knop, links op het scherm.

Verder vindt u op deze pagina informatie over de Wageningse Kroegendrive in februari en de Oliebollendrive in december.

Ook zijn er twee onderwerpen, die betrekking hebben op het bridgespel: een artikel van de NBB over het alerteren en een column over de butlertelling, en als laatste informatie over stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap.

22e Wageningse Bridge-kroegendrive

De 22e Wageningse Kroegendrive op zondag 2 februari 2020 is gewonnen door Wim Gielen en Diederik Roos met een percentage van 64,82%.
De uitslag met frequentiestaten, spelverdelingen en persoonlijke scores kunt hier bekijken.

Paren versus Butler

In de Laddercompetitie wordt de zogenaamde Butlertelling toegepast. Om de leden op de hoogte te brengen van de verschillen ten aanzien van de telling, die gebruikt wordt in de Parencompetitie, wordt hier enige uitleg gegeven.

Alerteerregeling

Hoewel bij onze vereniging gezelligheid op de eerste plaats komt, willen we het bridgespel spelen volgens de regels van de NBB. Om eenieder op de hoogte te houden van de regels van het alerteren zal hier steeds de laatste informatie omtrent de voorgeschreven wijze van alerteren te vinden zijn. Deze informatie stamt van september 2009 en is op een flink aantal punten gewijzigd. Zo is het nu verplicht alle kunstmatige biedingen te alerteren, zoals Stayman en (Jacoby) transfers. Ook de kunstmatige antwoorden hierop moeten worden gealerteerd.


Stilzwijgende verlenging lidmaatschap

Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot één maand. Voor individuele lidmaatschappen van sport verenigingen is echter een uitzondering gemaakt.
Voor verenigingen wordt een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien zij veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sportaccomodaties. Voor (sport)verenigingen is daarom een lichter regime van toepassing. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen. Heeft de sportvereniging een website, dan dient de informatie over de opzegging opvallend op de hoofdpagina van de website te staan. Heeft de sportvereniging (ook) een ledenblad, dan dient de betreffende informatie (ook) op één van de eerste drie pagina's te staan. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven. (bron NBB blad Bridge Jaargang 80, NR 2, Februari 2012)